Pozor na oči!

http://www.euforikum.cz/5-poppers-10ml Rovněž vniknutí třeba jen jediné kapky do oka je třeba okamžitě řešit neprodleným výplachem oka čistou vodou a následnou návštěvou odborného lékaře. Vzhledem k vysoké těkavosti zmíněných chemických látek, označovaných někdy jako poppers, je třeba uchovávat je v lahvičkách, či obecně obalech dobře uzavřené, tak, aby se nemohly vypařovat. Jejich vypařování lze výrazně omezit uložením na chladném místě, ideálně v ledničce.

Řídit se pokyny výrobce

V každém případě je třeba striktně se držet pokynů výrobce, uvedených na obalu a návodu k použití. Nepoužívejte tyto látky k jiným účelům, než jsou určeny! Existují ještě čističe na kožený čalouněný nábytek. Zde je třeba vždy pro jistotu provést malou zkoušku, jak kůže na čistič reaguje. Lidská kůže může být poškozena, čalounění by mělo bát odolné. Přesto se přesvědčte!

Comments are closed.